Mama Louise

Visie

Samen met mogelijkmakers laten we dromen ontkiemen in straten die worden gekenmerkt door leegstand. Het belangrijkste ingrediënt voor succes is meestal al aanwezig: échte mensen uit de buurt, bij de gemeente, instellingen, sociale ondernemingen en initiatieven die willen handelen en ontwikkelen. Het is de kunst om bij hen verborgen talenten, bijzondere verhalen, creativiteit en leervermogen te vinden. 

Mama Louise werkt gebiedsgericht en procesgericht. Uit ervaring weten we dat succesvolle ontwikkelen, vraagt om het loslaten van een fixed eindbeeld. De crux zit ‘m in het scheppen van een kader, het kiezen voor de juiste ingrediënten en partners en dan vertrouwen en energie steken in het proces en continu meebewegen met nieuwe trends en kansen.

We hanteren een creatieve en soms out of the box aanpak, maar altijd op een daadkrachtige en realistische wijze. De oplossingen zijn altijd gebaseerd op scherpe analyses, een grondige inventarisatie van alle potentie en een financiële onderbouwing. Naast het kickstarten en praktisch uitrollen van projecten,  waarborgt Mama Louise de continuïteit door management te organiseren, gemeenschappen te bouwen, te cureren en continu mee te bewegen met nieuwe trends.

Onze kracht zit ‘m in het omdenken, betekenisvolle plekken maken, co-creatie en artistieke meerwaarde toevoegen. 

Ruimte is een sociaal product en krijgt pas betekenis door menselijke energie. Henry Lefebvre

Door het leggen van de juiste verbindingen, maken we gezamenlijk plekken die drijven op energie en niet op bedrijfsmodellen en plannen die in bureaulades belanden. Daardoor ontstaan de mooiste initiatieven die zelfredzaam zijn. Zoals Henry Lefebvre al stelde: ruimte is een sociaal product en krijgt pas betekenis door menselijke energie. Echte mensen, echte straten!

Mama Louise

Louise Went

Mama Louise is geïnspireerd door Louise Went. Sinds de jaren ’20 staat zij symbool voor een mensgerichte vorm van wijkontwikkeling. Mama Louise versterkt de buurt door lokale kunde, potenties en ambities zichtbaar te maken en te verbinden. Door daaraan nieuwe netwerken en creatieve meerwaarde toe te voegen versterken we de straat.

Mama Louise

Broedstraten

Mama Louise komt voort uit Stichting Broedstraten. Sinds 2009 brengt de Broedstraten kunst, cultuur en creativiteit dichterbij mensen die daar niet vanzelfsprekend mee in aanraking komen. Onder leiding van een kwartiermaker en rondom diverse thema’s, werken professionele kunstenaars, ontwerpers, ondernemers  en buurtbewoners samen, zo krijgen programma’s en kunstprojecten een platform. Drie kwartiermakers van diverse Broedstraten beseften, gedurende de tijd en nauwe samenwerkingen in de wijken, 

dat er veel verscholen ambitie en vakmanschap in de wijken aanwezig is. Dit inzicht werd in 2012 het beginpunt van Mama Louise. Zij staat voor de lokale kunde, potenties en talenten zichtbaar te maken en te laten manifesteren in de straat of wijk. Door het aanboren van nieuwe netwerken en het toevoegen van een creatieve meerwaarde, geeft Mama Louise verborgen ondernemerschap een gezicht, wijkeconomie een boost en wordt de straat écht, lokaal en inclusief.