Mama Louise

Louise Went

Mama Louise is geïnspireerd door Louise Went, de vrouw achter architect Van der Pek. In de jaren ’20 stond zij symbool voor een filantropische manier van wijkontwikkeling, gericht op bewoners. Mama Louise wil in de geest van Louise Went de buurt sterker maken door de lokale kunde, potenties en ambities zichtbaar te maken en te verbinden. Door het aanboren van nieuwe netwerken en het toevoegen van een creatieve meerwaarde geeft Mama Louise verborgen ondernemerschap een gezicht.

Mama Louise

Broedstraten

Mama Louise komt voort uit Stichting Broedstraten. In Amsterdam-Noord zijn vijf broedstraten, waar kunstenaars wonen en werken. Onder leiding van een kwartiermaker gaan zij in kunstprojecten verbindingen aan met buurtbewoners en lokale ondernemingen om het leven in de straat prettiger en leefbaarder te maken.
Na in een aantal jaar veel buurtbewoners te hebben leren kennen, beseften drie kwartier-makers dat er veel lokale economische potentie aanwezig is, waar vanuit bewoners zich kunnen mobiliseren, ontplooien

en financieel op eigen benen kunnen staan. Vanuit het Broedstratenproject werd duidelijk dat bij buurtbewoners veel verscholen ambitie en vakmanschap aanwezig was. Dit inzicht was het beginpunt van Mama Louise, dat door deze lokale potentie zichtbaar te maken, aan nieuwe netwerken te verbinden en creatieve meerwaarde te geven, buurtbewoners wil laten meegroeien in de opkomst van Amsterdam-Noord.

Mama Louise

Missie/Visie

Mama Louise gelooft dat een buurt zich sociaal en economisch kan ontplooien van binnenuit. Door kennis, kunde en ambitie van buurtbewoners voorop te stellen, wil Mama Louise de buurt mooier en socialer maken. De aanwezige potentie wordt voort-durend in kaart gebracht, gekoppeld aan bestaande en nieuwe netwerken en door creatieve toevoegingen zichtbaar gemaakt voor een groter publiek. Daarbij wordt ook gekeken naar de lokale vraag: is er bijvoor-beeld behoefte aan een bakker of een fietsenmaker?

Aspirant-ondernemers worden bovendien gecoacht in hun bedrijfsvoering en presentatie, zodat ze hun onderneming kunnen professionaliseren en verduurzamen.